Camau tv

Cà Mau / 7
Bản tin Cà Mau / 7 ngày 30 tháng 07 năm 2018
-45 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện
-Chém người chỉ vì mâu thuẫn trong kinh doanh
-Lô đề trong tiệm tạp hóa
-Đường vào Bệnh viện tỉnh xuống cấp trầm trọng
-Cầu Kinh Đứng B, được xây mới
2,560
30.07.2018
<< <  11  12  13  14  15  > >>