Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 4 năm 2021
-Triển khai hơn 1.200 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.
-Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.
-Cấp căn cước công dân lưu động: Tiện lợi, hiệu quả.
-Mô hình “4 tại chỗ” và những tiện ích tích cực.
-Điểm mới về cộng điểm khuyến khích trong xét công nhận tốt nghiệp THPT 2021.
489
09.04.2021
<< <  1  2  3  4  5  > >>