Camau tv

Chuyển đổi số và Cải cách hành chính
Bản tin chuyển đổi số và cải cách hành chính ngày 10 tháng 11 năm 2021
- Thí điểm tiếp nhận và trả hồ sơ TTHC tại nhà
- Kết nối dữ liệu tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19
- Miễn lệ phí hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
1,087
10.11.2021

Danh sách video

<< <  1  2  3  4  5  > >>