Camau tv

Chuyển đổi số và Cải cách hành chính
Bản tin Kiểm soát thủ tục hành chính ngày 20 tháng 11
-Sở Tài chính không có hồ sơ khiếu nại vượt cấp.
-Sở Công thương có nhiều tham mưu cho UBND tỉnh.
-CCHC tại UBND TP. Cà Mau đạt 17/17 kế hoạch.
- Sẽ bỏ sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân.
5,939
20.11.2017
<< <  5  6  7  8  9  > >>