Camau tv

đại đoàn kết
Đại đoàn kết: Sát dân, gần dân để nắm bắt kịp thời dư luận xã hội
(CMO) Xuất phát từ quan điểm “Lấy dân làm gốc”, thường xuyên sâu sát địa bàn dân cư, MTTQ Việt Nam các cấp đã trở thành “kênh” hữu hiệu trong nắm bắt tình hình tư tưởng trong Nhân dân và dư luận xã hội. Qua đó, đã giúp cho các cấp ủy, chính quyền địa phương hiểu được tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân và giải quyết nhiều vụ việc phát sinh từ cơ sở.
251
21.02.2023