Camau tv

Khoa học công nghệ và đời sống
Khoa học công nghệ: Hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật vào mô hình lúa - tôm
- Hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật vào mô hình lúa - tôm
- Năm 2022 hỗ trợ 15 sản phẩm mang nhãn hiệu được bảo hộ
- Triển khai công nghệ nuôi trồng thuỷ sản tuần hoàn
- Tập huấn xây dựng chỉ dẫn địa lý Cà Mau
895
20.03.2022
<< <  1  2  > >>