Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử ngày 18 tháng 10 năm 2019
-Hơn 150 doanh nghiệp tham gia hội chợ hàng Việt chất lượng cao tại Cà Mau
-Đưa hàng Việt về nông thôn
-Đến năm 2020 sẽ có trên 20% HTX hoạt đông khá, tốt
-Tăng cường phòng chống bệnh không lây nhiễm
-Phát triển kinh tế nhờ nguồn vốn hỗ trợ
-Nông dân phấn khởi vào đầu vụ lúa - tôm
-Khép kín cống, đập giữ nước phục vụ PCCCR
1,003
18.10.2019
<< <  1  2  3  4  5  > >>