Camau tv

Thời sự tổng hợp
Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
(CMO) Sáng nay (ngày 5/12), Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, đến hơn 11.632 điểm cầu trên toàn quốc với gần 1,2 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.
364
05.12.2022
<< <  1  2  3  4  5  > >>