Camau tv

Thời sự tổng hợp
Câu kiều - mô hình khai thác gần bờ hiệu quả
(CMO)câu kiều là hình thức đánh bắt thủy sản thông dụng trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhiều năm gần đây. Đây cũng là một trong hai mô hình được Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và các Đồn biên phòng vận động ngư dân chuyển đổi ngành nghề khai thác ven bờ đạt hiệu cao quả nhất.
2,161
29.03.2019
<< <  1  2  3  4  5  > >>