Camau tv

Thời sự tổng hợp
6 tháng đầu năm 2022 Cà Mau tăng trưởng khả quan
(CMO) Ngày 6/7, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị trực tuyến kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2022, đề ra chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị có hơn 1.695 cán bộ, đảng viên từ cấp xã, huyện, tỉnh tham dự.
507
07.07.2022