Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử, ngày 1 tháng 7 năm 2022
- Công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được những kết quả to lớn
- Kiều bào là nguồn lực quan trọng trong xây dựng, phát triển đất nước
- Chăm lo đời sống người có công, gia đình chính sách
- Cà Mau chuẩn bị tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
- Hội nghị cải cách hành chính 3 cấp
475
01.07.2022