Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử ngày 10 tháng 05 năm 2019
-Tập huấn kiến thức lái xe an toàn cho đoàn viên
-Lớp học tình thương của cô Ba Thủy
-Người dân đổ xô về Đất Mũi cào nghêu giống
-Khá lên nhờ vụ màu trên đất ruộng
1,839
10.05.2019