Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử, ngày 10 tháng 9 năm 2021
-Nhiều chương trình cho vay ưu đãi hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19
-Huyện Đầm Dơi: Thiên tai, hoả hoạn gây thiệt hại hơn 2,3 tỷ đồng
-Bổ sung đối tượng lao động tự do được hưởng từ gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng
-Đảm bảo an toàn cho học sinh
-Vừa chống dịch vừa xây dựng nông thôn mới
1,704
10.09.2021