Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử ngày 11 tháng 08
-Cây keo lai tăng giá.
-Ngư dân Khánh Hội thu nhập tiền triệu từ ruốc.
-Nuôi le le mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-Cựu chiến binh xã Trần Hợi đồng lòng phát triển kinh tế.
-Đất trống biến thành bãi rác,
-Hàng cây xanh dải phân cách gây tác dụng ngược.
-Đi lên từ quán cóc.
2,597
11.08.2017