Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử, ngày 11 tháng 3 năm 2022
- Đẩy mạnh ứng dụng dạy và học truyền hình trực tiếp
- Nỗ lực phát triển lưới điện nông thôn
- Khó khăn di dời chợ phường 4
- Phường 2 phối hợp ra quân chỉnh trang đô thị
858
11.03.2022