Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử ngày 12 tháng 04 năm 2019
-Họp mặt nhân Tết Chôl Chnăm Thmây
-Khám bệnh, phát thuốc đồng bào Khmer nghèo xã Khánh Tiến
-Đời sống đồng bào Khmer khởi sắc
-Phường 1 đi lên từ gian khó
-Tự hào 20 thành phố Cà Mau
-Nhọc nhằn vì thiếu nước sinh hoạt
-Thu nhập trăm triệu từ trồng đinh lăng
2,147
12.04.2019