Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử ngày 12 tháng 07 năm 2019
-Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh Cà Mau giải quyết nhiều vấn đề bức xúc xã hội
-Cải thiện môi trường kinh doanh
-Tiện ích từ máy bán hàng tự động
-Khá lên từ nuôi dê
-Tăng thu nhập từ giăng lưới cá phi
-Rau màu trên đồng đất Khánh Bình Tây
1,332
12.07.2019