Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử, ngày 13 tháng 5 năm 2022
- Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau tiếp công dân đột xuất
- Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Tín dụng chính sách cho cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập
- Trường vùng ven cần đầu tư cơ sở vật chất
576
13.05.2022