Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử ngày 15 tháng 03 năm 2019
-Trao học bổng Vừ A Dính tại Cà Mau
-Chủ động ứng phó với dịch tả heo châu Phi
-Công tác ANTT ở Hàng Vịnh được giữ vững
-Năng động phát triển kinh tế
-Phụ nữ với nhiều mô hình thiết thực hiệu quả
-Thu hoạch vụ bí trên đất ruộng
1,941
15.03.2019