Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử ngày 16 tháng 06
- Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo quyết liệt thực hiện đạt hiệu quả đề án phát triển ngành tôm.
- Báo chí Cà Mau vững vàng hội nhập và phát triển.
- Cá bớp nuôi lồng ở Hòn Chuối chết hàng loạt.
- Nông dân Phong Điền trồng rau lo ..... ế.
- Nước vẫn chờ điện.
- Cà Mau cần trên 170 tỷ đồng để sửa chữa, công nhận lại trường đạt chuẩn.
10,647
16.06.2017