Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử, ngày 16 tháng 7 năm 2021
-Giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19
-Khẩn cấp xử lý sạt lở đê biển Tây
-Trợ lực để đồng bào thoát nghèo
-Chia sẻ yêu thương mùa dịch
-Đảm bảo chuyển phát an toàn trong đại dịch Covid-19
1,096
16.07.2021