Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử ngày 17 tháng 05 năm 2019
-Trao huy hiệu Đảng dịp Sinh nhật Bác
-Lòng dân Cà Mau luôn có Bác
-Nghiêm cấm heo không qua kiểm dịch nhập tỉnh
-Rừng tràm giảm nguy cơ cháy
-Chênh vênh cầu kinh Hương Mai

2,050
17.05.2019