Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử, ngày 17 tháng 12 năm 2021
- Cà Mau cần hỗ trợ khẩn cấp nguồn lực phòng, chóng dịch COVID-19
- Kích hoạt bệnh viên dã chiến số 8
- Thêm thu nhập từ cây năn tượng
- Cá bớp trên đảo hòn chuối rớt giá
880
17.12.2021