Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử, ngày 19 tháng 06 năm 2020
-Công bố Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia “nghề gác kèo ong”
-Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau: Đổi mới hoạt động, nâng cao vai trò, nhiệm vụ trong thời kỳ mới
-Chung tay bảo vệ môi trường biển
-Tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản
-Phát hiện phương tiện khai thác trái phép khoáng sản trên vùng biển Cà Mau
-Hiệu quả từ mô hình khu dân cư an toàn PCCC
1,115
19.06.2020