Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử, ngày 19 tháng 11 năm 2021
- Khoảng 1.279 tỷ đồng hàng hóa dự trữ phục vụ Tết
- Cà Mau có 456 F0 cách ly điều trị tại nhà
- Ổn định cuộc sống từ nguồn vốn tín dụng chính sách
- Phấn khởi vụ lúa trên đất nuôi tôm
1,867
19.11.2021