Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử ngày 20 tháng 09 năm 2019
-Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
-U Minh còn hơn 1.100 học sinh nghèo, khó khăn
-Tái đàn heo phải tuân thủ biện pháp an toàn sinh học
-Hiệu quả mô hình nuôi tôm tít trong ao đất
-Bền vững sản xuất lúa - tôm
-Nghề phụ cho phụ nữ nông thôn
1,563
20.09.2019