Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử ngày 22 tháng 03 năm 2019
-Đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách thủ tục hành chính
-Sông Đốc tưng bừng tổ chức Lễ hội Nghinh Ông
-Niềm vui sau khi được điều trị khỏi bệnh lao
-Chuyển đổi kinh tế trên vùng đất mía Cà Mau
-Đưa màu xuống ruộng thu nhặp hàng trăm triệu đồng
-Vào mùa thu hoạch cá đồng
2,465
22.03.2019