Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử, ngày 22 tháng 05 năm 2020
-Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
-Biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác
-Bộ đội biên phòng với công tác an sinh xã hội
-Báo động tình trạng sạt lở đất
-Nan giải hẻm tự phát
700
22.05.2020