Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử ngày 22 tháng 06 năm 2018
-Ngày hè cho trẻ lưu cư
-Tăng thu nhập từ việc may thảm kết hoa lụa
-Giải pháp cho tôm thẻ chân trắng
-Lốc xoáy làm sập nhiều nhà dân ở Ngọc Hiển
-Đất Mũi bước vào mùa sạt lở
-Công trình giao thông kém chất lượng
1,912
22.06.2018