Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử ngày 23 tháng 08 năm 2019
-Nghiêm khắc xử lý tình trạng gây nhũng nhiễu
-Du lịch Cà Mau có nhiều khởi sắc
-Độc đáo nghệ thuật tạo hình từ trái dừa
-Nuôi cá bảy màu phòng chống sốt xuất huyết
-Mùa hẹ nước lại về
-Tiện ích từ hệ thống điện mặt trời
1,530
23.08.2019