Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử, ngày 24 tháng 05 năm 2019
-Tháng hành động vì môi trường thế giới
-Du lịch Cà Mau với tín hiệu khởi sắc
-Cà Mau tăng cường kiểm soát tôm càng đỏ
-Vụ hè thu xuống giống được trên 3.500 ha
-Bồn bồn Cà Mau – tiềm năng còn bỏ ngỏ
1,992
24.05.2019