Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử ngày 24 tháng 08 năm 2018
-Khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương Đảng khóa XI
-Hội nghị sơ kết nữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
-Bộ đội biên phòng Cà Mau không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện
-Đề cao cảnh giác với bệnh tay chân miệng
-Chủ động giảm nhẹ thiên tai
-Nhộn nhịp thị trường hoa tươi, trái cây mùa Vu Lan
1,830
24.08.2018