Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử, ngày 25 tháng 2 năm 2022
- Lãng phí Chợ Lớn Sông Đốc
- Huyện Phú Tân thu hoạch rộ tôm công nghiệp
- Chi phí khai thác biển tăng cao
1,283
25.02.2022