Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử, ngày 26 tháng 06 năm 2020
-Công bố Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia “nghề muối ba khía”
-Chính thức phê duyệt Đề án sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Cà Mau
-Xóm bánh ú tất bật cho Tết Đoan Ngọ
-Cà Mau thuộc Hội đồng thi số 61
-Khởi công xây dựng nhà khăn quàng đỏ
-Gìn giữ văn hóa đọc
855
26.06.2020