Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử ngày 26 tháng 10 năm 2018
-Chăm lo sức khỏe cho người nghèo
-Hồi sinh từ ngôi nhà trên mạng
-Tăng cường công tác chăm sóc mắt
-Đảm bảo chuẩn bị tốt cho vụ lúa đông xuân
-Hội viên da cam phát triển kinh tế nhờ vốn hỗ trợ
-Nông dân sáng tạo máy xắt chuối
2,205
26.10.2018