Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử, ngày 26 tháng 11 năm 2021
- Thí điểm cách ly F0 tại nhà
- Khó hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới
- Những chuyến xe kết nối yêu thương
- Trên 53 tỷ đồng hỗ trợ quỹ phòng chống COVID-19
- Hơn 81,3% học sinh cấp tiểu học học trực tuyến
814
26.11.2021