Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử, ngày 26 tháng 2 năm 2021
-Xây dựng hệ thống mạng lưới y tế rộng khắp, gần dân
-Gỡ khó cho công tác giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động
-Ngành giáo dục Cà Mau: Vừa dạy học, vừa phòng dịch
-Hết lòng vì người bệnh
-Hạnh phúc nghề y
374
26.02.2021