Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử ngày 27 tháng 09 năm 2019
-Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cà Mau
-Ấm áp lễ hội Sene Đolta
-Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ biển Đông và bờ sông
-Có hay không chuyện xe máy chỉ được chạy tối đa 40km/h
-Độc đáo nhà siêu mỏng
-Hướng tới ấp xóa trắng hộ nghèo
-Ổn định nhờ trồng bắp
1,345
27.09.2019