Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử, ngày 27 tháng 8 năm 2021
-Hỗ trợ tiền ăn 1 triệu đồng/người với người lao động thực hiện “3 tại chỗ”
-Thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 29/8-5/9
-Đảm bảo an toàn các khu cách ly tập trung
-“Xóm chạy thận” trong những ngày giãn cách
-Ấm tình những suất cơm trong khu cách ly
-Xã Đông Hưng: Rất cần được trợ lực để đạt chuẩn nông thôn mới
1,902
27.08.2021