Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử ngày 28 tháng 12
-UBND tỉnh nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành.
-Kiểm quỹ,khóa sổ kế toán cuối năm 2017.
-Bế mạc Liên hoan 3 dân tộc lần thứ 3 năm 2017.
-Bài học từ bão Tembin.
-Đội cứu hộ nghĩa tình.
-Tết Dương người lao động được nghỉ 3 ngày.
-Tết Dương lịch thời tiết tốt và không có tình trạng tăng giá vé xe.
2,700
29.12.2017