Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử, ngày 29 tháng 7 năm 2022
- Bộ Chính trị kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Cà Mau
- Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và vinh danh, tri ân người có công
- Ngọc Hiển làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa
- Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu
541
29.07.2022