Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử ngày 30 tháng 03 năm 2018
-Đẩy nhanh phát triển Năm Căn thành đô thị động lực nhưng không được nóng vội
-Xã Định Bình đón nhận bằng đạt chuẩn nông thôn mới
-280 học sinh được trao học bổng Vừ A Dính
-Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
-Phụ nữ ấp Rau Dừa C vươn lên thoát nghèo
-Cá khoai hút hàng
-Bức xúc chuyện đường hẹp, chợ tự phát
-Tai nạn giao thông diễn biến phức tạp
3,983
30.03.2018