Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử ngày 30 tháng 08 năm 2019
-Đảm bảo an toàn giao thông trong dịp lễ 2-9
-Đảm bảo mọi điều kiện tổ chức Trung thu cho trẻ em
-Thị trường bánh Trung thu vào mùa
-Ngăn sông dạy bơi cho trẻ
-Giá chuối ổn định trở lại
-Kinh tế ổn định nhờ chăn nuôi
-Vườn chôm chôm trên đất phèn U Minh Hạ
960
30.08.2019