Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử ngày 30 tháng 11 năm 2018
-Phát huy tính hiệu quả đội tàu thuyền an toàn
-Khởi động vụ dưa hấu Tết
-Hiệu quả từ nuôi vỗ béo vọp
-Phất lên nhờ làm rẫy
-Tăng thu nhập từ làm chỉ xơ dừa
2,900
30.11.2018