Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử, ngày 30 tháng 7 năm 2021
-Dịch vụ điện, nước, bưu chính cung cấp ổn định trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
-Đề xuất 10 nhóm đối tượng lao động tự do được hỗ trợ gói 26.000 tỷ đồng
-Chủ động ứng phó dông lốc
-Linh hoạt phương án để không đứt gãy chuỗi sản xuất
-Thắm tình quân dân vượt qua đại dịch
1,507
30.07.2021