Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử, ngày 31 tháng 05 năm 2019
-Ra mắt Hải đoàn 42 Bộ tư lệnh Vùng CSB4
-Sản lượng khai thác thủy hải sản thấp
-Tuyên truyền về an toàn cho phụ nữ và trẻ em
-Tuổi trẻ Cà Mau với hành trình tháng Năm
-Trường làng thời công nghệ 4.0

2,091
31.05.2019