Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử, ngày 31 tháng 07 năm 2020
-Cà Mau chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19
-Năm Căn sôi nổi không khí chào mừng đại hội Đảng bộ huyện
-Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm vùng biên giới biển
-Mở hướng cho du lịch Cà Mau
-Hỗ trợ người dân bị gió xoáy làm sập và tốc mái
-Tăng cường công tác bảo vệ nguồn cá đồng
-Xử phạt vi phạm giao thông qua camera giám sát giao thông
567
31.07.2020