Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử, ngày 4 tháng 3 năm 2022
- Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công
- Xăng, dầu đã 4 lần điều chỉnh giá sau Tết
- Triển khai tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ
900
04.03.2022