Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử, ngày 5 tháng 11 năm 2021
- Cà Mau có 2 danh mục kêu gọi đầu tư nước ngoài
- Ngày đầu tiêm vacxin COVID-19 cho người từ 12 - 17 tuổi
- Vắc xin tốt nhất là được tiêm sớm nhất
- Một số tuyến đường nội ô thành phố xuống cấp
1,652
05.11.2021