Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử ngày 6 tháng 07 năm 2018
-Phạt và tịch thu phương tiện khai thác đất mặt trái phép ở An Xuyên
-Người dân bất an vì dịch ruồi
-Xuất hiện ổ dịch dại trên chó tại huyện U Minh
-Rau màu trên vùng mặn
-Nuôi tôm trên đất lâm nghiệp gặp khó
1,884
06.07.2018