Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử ngày 7 tháng 07
- Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh khóa IX thông qua 6 nghị quyết quan trọng.
- Tiểu thương chợ U Minh lo lắng khi vô nhà lồng mới.
- Chim trĩ dễ nuôi, lời cao.
- Ngư dân thu nhập trên một triệu đồng mỗi ngày từ tôm tít.
- Hoang phí Nhà thiếu nhi U Minh.
24,143
06.07.2017