Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử, ngày 7 tháng 1 năm 2022
- Hàng hoá Tết đa dạng, phong phú
- Phát hiện hơn 24 tấn hàng hóa không hóa đơn chứng từ
- Thi học kỳ trực tuyến: Bảo đảm khách quan, công bằng
- Hỗ trợ người điều trị Covid – 19 và cách ly y tế
- Bệnh viện Đa khoa Cà Mau đưa vào vận hành Hệ thống cung cấp oxy di động
738
07.01.2022